Onderhoud groenvoorziening aantal industrieterreinen overgenomen van gemeente

Tijdens de ledenvergadering van 21 maart 2007 tekenden ICC-PMM en de gemeente Meppel een intentieovereenkomst. Daarin werd o.a. afgesproken, dat wij het groenonderhoud op Noord 1 in de vorm van een pilot over zouden nemen van de gemeente. Ter financiering draagt de gemeente de daarvoor in haar begroting opgenomen gelden over aan onze vereniging.
Tijdens de tussentijdse evaluaties is gebleken dat het algemene beeld voldoet aan de onderhoudsnorm. Het onderhoud wordt voor ons verzorgd door Reestmond.

Daarop is in 2011 besloten dat voor een periode van 3 jaar ook het onderhoud van het openbaar groen op Blankenstein en Rogat van de gemeente zou worden overgenomen. Deze periode is met een jaar verlengd. Dit onderhoud wordt vanaf 2011 eveneens voor ons verzorgd door Reestmond. Bekeken wordt om op termijn ook het groenonderhoud op de andere terreinen over te nemen van de gemeente.

Verdere uitbreiding groenonderhoud

Ondernemers kunnen aansluiten bij de overeenkomst met de gemeente en hun eigen groen tegelijk met de onderhoudsrondes van het openbare groen door Reestmond laten verzorgen.
Heeft u hiervoor belangstelling? Dan kunt u dat melden aan Jos Hagedoorn.

Welke onderwerpen komen nog meer in de werkgroep aan de orde?

Ruimen zwerfvuil:
We zijn in gesprek met de gemeente om het zwerfvuil op alle terreinen door Reestmond te laten ruimen.